Tillgång till bilprovning i hela landet

Motion 2021/22:1411 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över konsekvenserna av privatiseringen av bilprovningen i syfte att säkerställa en bilprovning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den moderatledda regeringen sålde ut statliga Bilprovningen med bland annat argument om att det skulle förbättra tillgängligheten och öka valfriheten. Konsekvenserna för människor boende i gles- och landsbygd ha visat sig bli tvärtom. Kommuner som Överkalix exempelvis står nu helt utan bilprovning. I andra kommuner finns ingen möjlighet att längre välja den statliga bilprovningen och man hänvisas till en privat aktör vare sig man vill det eller inte. Valfriheten har knappast ökat men vinsterna till andra än staten har däremot ökat. Dessutom kan man se att priset för att kvalitetskontrollera sin bil, vilket är en lagstadgad skyldighet, har ökat på de platser där man hänvisas enbart till privata aktörer. Det har alltså blivit både dyrare och sämre för boende i till exempel Norrbotten att utföra bilprovning. Vi menar att regeringen bör se över konsekvenserna av denna privatiseringsiver, särskilt med hänsyn till säkerhetsaspekter och tillgängligheten.  

Emilia Töyrä (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ida Karkiainen (S)

Linus Sköld (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)