Tillåtande av kräkmedel

Motion 2005/06:Ju214 av Maud Ekendahl och Elizabeth Nyström (m)

av Maud Ekendahl och Elizabeth Nyström (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att polisen skall få använda kräkmedel.

Motivering

Vi anser att målet för den svenska narkotikapolitiken måste vara ett narkotikafritt samhälle. Den nationella narkotikahandlingsplanen som antogs av riksdagen våren 2002 var inte tillräckligt långtgående i vissa avseenden för att uppnå detta mål.

Vi vill peka på ett storstadsproblem där försäljning och överföring av knark sker via mun-mot-mun-metoden. Trots att polisen kanske till och med har videofilmat transaktionerna går det inte att säkra bevisen då försäljarna hinner svälja kapslarna innan polisen når fram. Vi föreslår att polisen skall få ge de misstänkta knarkhandlarna ett medel så att de kräks upp bevismaterialet, för att på så sätt komma åt att lagföra dem.

Stockholm den 13 september 2005

Maud Ekendahl (m)

Elizabeth Nyström (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)