Tillåtande av åtelkamera vid jakt på vildsvin

Motion 2015/16:2884 av Magnus Oscarsson (KD)

av Magnus Oscarsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett generellt tillstånd att använda åtelkamera vid jakt på vildsvin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utvecklingen av vildsvinsstammen har varit explosionsartad. För 25 år sedan uppgick stammen i Sverige endast till ett hundratal djur. Forskare beräknar idag att den svenska vildsvinsstammen har ett omfång om cirka 350 000 djur – vilket av vissa anses som en bedömning i underkant. Det har visat sig vara en väldigt svår uppgift att hålla stammen i schack. Förökningstakten är så pass omfattande att det inte tycks spela någon roll att vi i Sverige numera faktiskt skjuter lika många vildsvin som älgar.

Det är människor som lever och verkar på landsbygden som får betala det högsta priset för denna utveckling, exempelvis med ständigt förstörda trädgårdar eller åkrar där bökande grisar dragit fram. Sveriges jordbrukares förluster beräknas till flera hundra miljoner per år.

I trafiken gör sig vildsvinsstammens utveckling också påmind, med en ständig ökning av antalet olyckor med vildsvin inblandat. Kollisioner med vildsvin orsakar, på grund av djurets låga tyngdpunkt, ofta svåra skador på bilen. Stammens utveckling är sådan att de nuvarande regelverken helt enkelt inte är hållbara. Incitamenten för enskilda jägare att ägna sig åt vildsvinsjakt måste öka. Det måste helt enkelt bli lättare att kunna jaga vildsvin. Det har blivit tillåtet med rörlig belysning och kameror utan särskilt tillstånd. Men det behövs att det blir ett generellt tillstånd att använda åtelkamera. Det är av stor vikt att vildsvinsstammen hålls nere.  Detta bör ges regeringen till känna.

[Motionärernas namn]

Magnus Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)