Tillämpningen av reglerna för arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2010/11:A379 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett humant regelverk för krav på arbetssökande.

Motivering

Att stå utanför arbetsmarknaden är en stor press, livet begränsas både ekonomiskt och socialt. A-kassan är en arbetslöshetsförsäkring som skapats för att ge trygghet i omställning, en möjlighet att under en period utan arbete kunna ha en försörjning och kunna fortsätta sitt liv med fokus på att bli anställningsbar och att hitta ett arbete.

För att kunna ta del av a-kassan krävs att den arbetslöse är aktivt arbetssökande från första arbetslösa dagen och anmäler sig till Arbetsförmedlingen. Det har under de gånga åren skett stora förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och tillämpningen av de uppsatta reglerna för att kunna erhålla ersättning.

En rad olika exempel kan illustrera hur den som saknar arbete på ett inhumant sätt tvingas till stora omställningar, eller hur dagens tillämpning drabbat arbetssökanden i allt från att välja mellan att förlora sin försäkring eller att flytta från sin familj, att inte kunna närvara på nära anhörigs begravning m.m.

Tidigare fanns en möjlighet att under de första 100 dagarna begränsa sitt arbetssökande inom ett område med pendlingsavstånd, idag ställs krav på arbetssökande att söka arbete i hela landet från första dagen, vilket skapar en ännu större press och stress hos människor som redan befinner sig i en utsatt situation. Att tvingas lämna sin familj för arbete, eller för den som är separerad, lämna sina barn i en annan del av landet är ett hårt slag.

Stockholm den 18 oktober 2010

Hannah Bergstedt (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Karin Åström (S)

Leif Pettersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)