Tillägg i läroplanen för historia i årskurs 7–9

Motion 2015/16:2552 av Johan Nissinen m.fl. (SD)

av Johan Nissinen m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommunismens och nationalsocialismens brott mot mänskligheten ska läggas till i läroplanen för historia i årskurs 7–9 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dagens läroplan i historia för årskurs 7–9 ingår bl.a. undervisning om Förintelsen och Gulag som obligatoriska moment. Vi anser inte att det är tillräckligt för att upplysa ungdomar om kommunismens och nationalsocialismens brott mot mänskligheten.

För att ge en bredare kunskap om dessa händelser bör man således även undervisa i hur de bakomliggande ideologierna och idéerna uppstod. Kommunism och nationalsocialism är totalitära ideologier som skördat miljontals oskyldiga människors liv. Dessa ideologier är därmed två sidor av samma mynt och därför är det lämpligt att både upplysa om och jämföra dessa två.

Vi anser därför att ett förtydligande tillägg i läroplanen för historia bör införas. Med detta tillägg vill vi garantera att ungdomar får upplysning om kommunismens och nationalsocialismens brott mot mänskligheten under 1900-talet. Vi anser att det är viktigt att ungdomar tidigt får kunskap om det mänskliga lidandet som dessa har orsakat. Det är även viktigt att dessa brott inte faller i glömska för kommande generationer.

Johan Nissinen (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)