Tidsplan för individualiserad föräldraförsäkring

Motion 2018/19:703 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en individualiserad föräldraförsäkring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Individualiserad föräldraförsäkring är en av de viktigaste jämställdhetsreformerna som en feministisk regering kan genomdriva. Därmed kan avgörande resultat uppnås i jämställdhetsarbetet. Få frågor påverkar familjeliv, arbetsliv och kvinnors pensioner så mycket som frågan om individuell föräldraförsäkring.

För barnens rätt till sina föräldrar och för jämställdhet i samhället bör föräldra­försäkringen individualiseras och delas lika mellan föräldrarna. Att kvinnor i genomsnitt tjänar 3,6 miljoner kr mindre än män under sitt arbetsliv är oacceptabelt och något vi måste förändra. En viktig anledning till att arbetsmarknaden är ojämställd och att kvinnor tjänar mindre än män är föräldraförsäkringens utformning. Den främjar inte ett jämställt föräldraskap och därmed inte heller en jämställd arbetsmarknad.

En individualiserad föräldraförsäkring är den enskilt viktigaste reformen för att Sverige ska nå målet om ett jämställt familjeliv, och därigenom ett jämställt arbetsliv. Det är en helt avgörande reform för att nå rättvisa mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden.

Reformen är viktig för kvinnors arbetsliv, för att stärka mäns rättigheter och möjligheter som vårdnadshavare samt för barnens rätt till sina föräldrar.

Reformen är också viktig för att ge möjlighet för alla familjer, oavsett om de inkluderar en förälder eller flera, att ta del av försäkringen. Vi behöver ha en modern försäkring som inte utgår från heteronormen och bygger på tvåsamhet. Det måste vara grundläggande i föräldraförsäkringen liksom i övriga försäkringssystem att det är en individuell försäkring. Idag är det inte en individuell försäkring eftersom huvuddelen av dagarna kan föras över på en partner i föräldraförsäkringen.

Det krävs en tidsplan för när införandet av individualiserad föräldraförsäkring ska ske, för att vi ska kunna få en stark arbetsmarknad med EU:s lägsta arbetslöshet och minska löneklyftorna mellan män och kvinnor.

Hillevi Larsson (S)

Elin Gustafsson (S)

Aylin Fazelian (S)

Paula Holmqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-22 Granskad: 2018-11-22 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)