Textilmuseet i Borås som nationellt museum

Motion 2004/05:Kr402 av Anne-Marie Ekström (fp)

av Anne-Marie Ekström (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge Textilmuseet i Borås ett nationellt uppdrag.

Motivering

Textil har haft och har fortfarande stor betydelse för Borås. Många textilindustrier har försvunnit, men textilarvet lever vidare i design och utveckling genom till exempel Textilhögskolan i Borås.

Textilens historia lever också kvar genom Textilmuseet i Borås. Där skildras textiltillverkningens utveckling sett i såväl teknikhistoriskt, produkthistoriskt som mänskligt perspektiv. Museet är idag ett upplevelse- och resurscentrum för barn och vuxna. Museet är ett unikt museum med en maskinpark som delvis är i drift. Inom museet finns också värdefulla samlingar och arkiv och mycket kunskap om textilindustrins historia.

Bland annat har 10-gruppen donerat sitt arkiv till museet. 10-gruppen består av svenska formgivare som skapar och säljer en unik design, ett varumärke som står för formstarka och kraftfulla mönster på tyger och ting för en designintresserad publik. 10-gruppens arkiv består av material som gruppen samlat under sina 30 år som verksamma. I arkivet finns alla de 700 tyger och sammanlagt 57 kollektioner som 10-gruppen producerat, tillsammans med tapeter, skisser, produkter, fotografier och pressklipp. Allting finns fotograferat och tillgängligt i digital form. Syftet med arkivet är att bevara den unika samling som 10-gruppens produktion utgör. Framför allt ska forskare, formgivare och studenter ha tillgång till samlingen, både nu och i framtiden.

I dag drivs museet lokalt. Ett första steg har tagits för att göra museet till ett regionalt uppdrag inom Västra Götalandsregionen. Museets samlingar och samlade kunskap kring textilhistoria och det industriella kulturarvet är dock av intresse för hela landet. Redan idag bistår museet med expertkunnande och har vissa uppdrag som är nationella. Detta motiverar att Textilmuseet bör ges ett nationellt uppdrag.

Stockholm den 5 oktober 2004

Anne-Marie Ekström (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)