Testreaktor Electra vid Oskarshamns kärnkraftverk

Motion 2012/13:N347 av Henrik Ripa (M)

av Henrik Ripa (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge tillstånd för byggandet av testreaktorn Electra vid Oskarshamns kärnkraftverk.

Motivering

Kärnkraften är en viktig del i Sveriges arbete för att uppnå de klimatmål som gemensamt har satts upp inom EU. Tillsammans med vattenkraften är kärnkraft det mest framträdande energislaget i den svenska energiproduktionen.

Det är sedan 2009 tillåtet för reaktorägare att ersätta gamla eller utveckla befintliga reaktorer samt forska kring ny kärnkraft. Då Sveriges nuvarande kärnkraft inom inte en alltför avlägsen framtid kommer att behöva ersättas är det viktigt att vi besitter god kunskap och kan fatta så bra beslut som möjligt.

Ett av de forskningsprojekt kring nya reaktorer är projektet Electra som en forskargrupp vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm driver. Med förhoppningen att skapa fjärde generationens kärnkraft vill forskarna bygga en testreaktor vid Oskarshamn. Testreaktorn skulle ge möjlighet till forskning och utbildning. Electra, som testreaktorn heter, ska kylas av flytande bly, vilket minskar risken för härdsmälta samtidigt som bly är ett bra strålskydd. I och med kylningen med bly kommer reaktorn att använda en ny sorts bränsle som har en högre värmeledningsförmåga än dagens bränsle. Detta innebär att det gamla bränslet som nu förvaras i en bassäng i Oskarshamn i väntan på för djupförvar istället skulle kunna återanvändas vilket, enligt forskarna, betyder att vi inte behöver bryta nytt uran på 5 000 år.

För att kunna genomföra byggandet av testreaktorn finansierat av externa aktörer behöver forskargruppen tillstånd från regeringen enligt kärntekniklagen och eventuellt från miljödomstolen enligt strålskyddslagen. För att Sverige ska ligga i framkant när det kommer till forskning på framtidens reaktorer är det viktigt att regeringen ser över möjligheterna att ge tillstånd till byggandet av testreaktorn Electra.

Stockholm den 30 september 2012

Henrik Ripa (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)