Telefonförsäljning och konsumentskydd

Motion 2005/06:L260 av Ulla Wester (s)

av Ulla Wester (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behov av förstärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning.

Motivering

Det måste vara lönsamt för företag att sälja sina varor och tjänster per telefon eftersom detta sätt att nå kunder tycks bli allt vanligare.

Försäljarna är drivna och det kan vara svårt att tacka nej till något som framställs som ett mycket attraktivt erbjudande. Situationen gör det svårt för kunden att jämföra och att hinna värdera vad erbjudandet egentligen innebär.

Ytterligare en komplikation är att försäljaren inte bryr sig så mycket om vem det är som köper varan eller tjänsten. Ett exempel på detta är erbjudanden om byte av telefonleverantör. Nya avtal tecknas med den som svarar på uppringningen utan att den som tecknat det rådande abonnemanget för telefonen efterfrågas. Dennes rättigheter anses vara tillgodosedda genom den så kallade ångerveckan där kunden medges att säga upp avtalet. Hörs kunden inte av gäller telefonköpet.

Jag vill föreslå en annan ordning som bättre skulle tillgodose konsumenternas intressen. Till skillnad från idag borde det således vara så att vid tecknande av avtal per telefon skulle överenskommelsen inte bli giltig med mindre än att den avtalet berör aktivt skrivit under en bekräftelse och översänt densamma till försäljningsföretaget.

Stockholm den 22 september 2005

Ulla Wester (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)