Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade

Motion 2018/19:2789 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2018/19:2789

av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera tandvårdsstöden i syfte att se över att stödet når de grupper som har allra störst behov, såsom de mest sjuka äldre, multisjuka kroniker och funktionshindrade och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla nationell kunskapsstyrning för äldres munhälsa och tandvård och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och utveckla en gemensam klagomålshantering inom tandvården och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)