Tågstopp Finslätten, Västerås, Västmanland

Motion 2022/23:1204 av Lena Johansson (S)

av Lena Johansson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att via kollektivtrafiken skapa smidiga pendlingsmöjligheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Världen och Sverige är inne i en ny grön-, elektrifierings- och digitalrevolution. Omställningen är avgörande för allas vår överlevnad men också för resurseffektivisering, tillskapandet av nya gröna jobb och en hållbar tillväxt. Sverige är näst bäst i världen på innovation och svenska företag går före i arbetet på många sätt. Eftersom klimatomställningen är ett samhällsbygge som vi behöver ta oss an tillsammans är det många delar som måste fungera väl ihop när det satsas på gröna industrier.

Företagen ser vikten av att inte bli efter och att det inte är hållbart att avstå eller dra sig för investeringar för framtiden.

Regioner, kommuner och företag vill, kan och gör mycket i omställningsarbetet och den regionala utvecklingen sker via samarbeten, samverkan och samhandlingar men också via visionsarbeten och ekonomiska satsningar.

Ett mycket bra exempel är Finnslätten i Västerås, Västmanland. Vision Finnslätten är ett starkt elektrifieringskluster i Västerås.

På Finnslätten finns i dag flera världsledande företag så som ABB Machines, ABB Power Grids/Hitachi, AA-Logistik, ABB Robotics, SGS DNA, Northvolt Labs AB, Bombardier, Westinghouse. Utöver ett fantastiskt företagskluster finns även Mälardalens Universitet och ABB-gymnasiet tillsammans med kommun och region Västmanland.

Olika arbetsgrupper fokuserar på fyra olika områden, som är: mobilitet och logistik, forskning och utbildning, hälsa och service, samt stadsutveckling Finnslätten. verksamheter som samarbetar och som driver den hållbara utvecklingen framåt. Northvolt är ett av de företag som bedriver forskning och utveckling på Finnslätten. Deras besked att verksamheten ska fördubblas kommer att göra Västerås och Mälardalen till ett europeiskt centrum för batteriindustrin. Batterier spås bli en lika självklar svensk exportprodukt som järnmalm.

I dag är Finnslätten en arbetsplats för 11 000 personer, men förhoppningen är att det snart ska arbeta hela 40 000 personer där i många olika verksamheter. För att det ska bli verklighet krävs en utveckling på flera olika plan, inte minst en stark tillväxt av antalet bostäder men också hållbara kollektivtrafiklösningar och annan infrastruktur.

Det är redan tydligt att Sveriges tidigare regering och EU värnar det här projektet. Tidigare tilldelades Northvolt 238 miljoner kronor från EU för utveckling av battericeller och utbyggnad av ett elektrifieringscampus för batteriforskning i Västerås.

Riksdagen har beslutat att Sveriges elproduktion ska vara 100 procent förnybar år 2040 och att utsläppen från inrikes transporter ska minskas med 70 procent redan till år 2030. En batteriutveckling i världsklass är helt centralt för att vi ska kunna nå denna djärva målsättning.

Lika tydligt är det engagemang som visats på eu- och nationell nivå är det lokala engagemanget.

Kompetensförsörjning och möjligheten till expansion och tillväxt är avgörande för företagsklustret på Finslätten. En av det avgörande framtidsfrågorna som behöver få sin lösning för att möjligheten till smidig pendling med kollektivtrafik.

Västerås stad har nyligen avsatt 100 miljoner kronor till ett nytt tågstopp på Finnslätten som ska förenkla pendling, kompetensförsörjning och ett fossilfritt centrum. För att locka arbetskraft och spetskompetens till detta nav för högteknologiska företag krävs mer än en välfungerande infrastruktur. Finnslätten ska bli ett trevligt och stimulerande område på flera sätt. Staden planerar till exempel att bygga förskola och skola där, något som förr var helt otänkbart i ett industriområde.

För att få det gröna samhällsbygget, kompetensförsörjning och innovationskraft att gå hand i hand behöver processer samordnas och en modig och långsiktig planering säkras. Här tror jag att staten kan hjälpa till på flera sätt. Vi är många som är angelägna om att utvecklingen av Finnslätten som elektrifieringskluster ska få så goda förutsättningar som möjligt och bli den världsledande plats för omställning som vi så väl behöver.

Vi värnar fler nya gröna jobb, vi värnar hållbara transporter och kollektivtrafik och vi värnar möjligheten till ett hållbart arbetsliv. Vi anser att det krävs en samlad kraft både på lokal- regional- och nationell nivå för att bidra till möjligheten att fler arbetstillfällen, expansion och investering i framtiden kan göras och världsledande och offensiva värden skapas här i Sverige och framför allt på Finnslätten i Västerås.

Därför är det av vikt att regeringen tillser att det ges förutsättningar och resurser för att tillskapa ett tågstopp på Finnslätten i Västerås.

 

 

Lena Johansson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)