Tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo

Motion 2022/23:1928 av Alireza Akhondi m.fl. (C)

av Alireza Akhondi m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder enligt motionens intentioner vad gäller tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att järnvägsförbindelserna mellan Sverige och Norge är sorgligt underutvecklade med långa restider och stora föroreningsrisker är ingen nyhet. Att kunna resa med tåg mellan Stockholm och Oslo på under tre timmar är fullt möjligt bara genom att några mil spår rätas ut. Det skulle inte bara stärka storstadsregionernas konkurrenskraft utan också vara en historisk satsning på regional utveckling och jobb i de mellansvenska industrilänen Värmland, Örebro, Västmanland och Sörmland. Samtidigt kan det bidra till kraftigt minskad klimatpåverkan när dagens 2 miljoner flygresenärer väljer tåget mellan Oslo och Stockholm.

Många stora företag och industrier finns i bandet mellan Stockholm och Oslo. Några exempel på detta är Scania i Södertälje, ABB i Västerås, Atlas Copco i Örebro, Stora Enso och Uddeholm i Värmland, för att inte nämna alla de tjänsteföretag som finns i Stockholmsområdet. Att binda ihop Stockholm med Oslo genom en tågresa på under tre timmar hade skapat större möjlighet att säkerställa länets kompetensförsörjning, få in den arbetskraft vi behöver samt stärka regionens ekonomi.

År 2016 fanns det 740 norskägda företag i Stockholms län som skapade nästan 24 000 jobbtillfällen. Samtidigt finns drygt 2 500 svenska dotterbolag i Norge och uppskattningsvis bor och arbetar 70 000–100 000 svenskar där. Även de norska investeringarna i Sverige har ökat med nästan 300 procent på 14 år och den svenska varuexporten till Norge visar upp en positiv trend med en ökning på 24 procent på 10 år. Stockholms län står för 32 procent av Sveriges BNP, och i Oslo och Akershus produceras 27 procent av Norges BNP.

Med en ny stambana på under tre timmar mellan Stockholm och Oslo kan de båda städerna bli det nav som binder samman norra Europa med resten av kontinenten. Genom att stärka tågförbindelsen mellan regionerna ökar förutsättningarna för rekrytering av spetskompetenser, ökad handel och godstransporter, arbetspendling samt bättre miljö och klimat.

 

 

 

Alireza Akhondi (C)

Kerstin Lundgren (C)

Anna Lasses (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)