Ta hand om äldre hemlösa

Motion 2021/22:364 av Thomas Morell och Mikael Strandman (båda SD)

av Thomas Morell och Mikael Strandman (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser för de äldre hemlösa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I media har situationen för de äldre och hemlösa uppmärksammats.

I flera tv-inslag har vi kunnat följa hur frivilliga arbetar för att ge äldre hemlösa hjälp med mat, kläder och viss sjukvård. I inslagen har vi också kunnat se hur äldre hemlösa tvingas sova utomhus, på nattbussar, pendeltåg och tunnelbana. En situation som inte är värdig en välfärdsstat som Sverige och det är snudd på skamligt att behandla våra äldre på det här sättet. De tvingas att bo ute på gatan, trots att många av dem har ett långt yrkesverksamt liv bakom sig. När sedan livssituationen ändras med exempelvis skilsmässa eller dödsfall, räcker inte pengarna till för att hyra en lägenhet. Att den äldre har ett långt liv bakom sig som skattebetalare hjälper inte. De lämnas utan hjälp när de behöver den som bäst.

I den situation som många äldre befinner sig utsätts de för rån, misshandel och, i vissa fall, även våldtäkt. De har begränsade möjligheter att uppsöka sjukvård eller behandla sina tänder. Att sova i bussar eller under broar är naturligtvis en stressfaktor som försämrar deras redan sköra hälsa. Det torde i första hand vara ett ansvar för kommunerna att ombesörja en dräglig tillvaro för de äldre hemlösa, men i många fall saknar kommunerna både personella och ekonomiska resurser.

Det är anmärkningsvärt att Sverige inte tar bättre hand om sina äldre och det måste till ekonomiska resurser för att skapa en dräglig tillvaro för dessa utsatta människor.

Runt om i landet finns frivilliga insatser som gör ett fantastiskt arbete för de utsatta äldre. Med frivilliga insatser kan man på ett mycket kostnadseffektivt sätt ge fler människor tillgång till en varm och torr säng, lagad mat, enklare sjukvård och inte minst mänsklig omsorg.

För att skapa en trygg och värdig situation för de äldre som är hemlösa bör reger­ingen

  • avsätta medel till kommunerna som dessa sedan kan söka medel ur för insatser mot de äldre hemlösa
  • alternativt avsätta medel till frivilligorganisationer som sedan kan söka medel för att utföra insatser för äldre hemlösa.

Thomas Morell (SD)

Mikael Strandman (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-24 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)