Ta bort skrotbilarna snabbare från privata marker

Motion 2021/22:2777 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge markägaren rätt att kostnadsfritt få fordonet bortflyttat från sin mark till av kommunen anvisad plats för uppställning av fordon i väntan på utredning i ansvarsfrågan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När bilar stjäls och sedan bara lämnas i naturen kan idet idag ta mycket lång tid innan de kan flyttas till en skrotgård för återvinning.

Ansvaret att ta hand om skrotbilar som är dumpade hos en markägare kan skapa stora problem för markägaren och med risk för att göra fel så får ofta bilen stå kvar tills ägarskapet och ansvarsfrågan är helt utredd.

Det är inte rimligt att markägaren ska behöva sitta i kläm medan ansvarsfrågan utreds och klargörs när det gäller det övergivna fordonet.

Markägaren bör kunna få hjälp med att bilen omgående flyttas bort från markerna och placeras på en annan plats medan utredningen pågår.   

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)