Ta bort onödig administration i vården

Motion 2018/19:579 av Patrik Jönsson (SD)

av Patrik Jönsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort onödig administration i vården och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Personalen inom vården är idag ofta hårt pressad av hög arbetsbelastning och många vittnar om hur deras arbetstid mer och mer läggs på dokumentation och administration. En del av den ökade administrationen och dokumentationen står landstingen själva för, men en del av denna står staten för, där krav från bland annat Socialstyrelsen leder till behov av administrativt arbete i stället för direkt omvårdnad. Dubbeldokumentation är också ett problem, vilket i görligaste mån skall undvikas. För att minska på onödig administration och frigöra mer vårdtid behöver därför en grundlig genomlysning göras och onödig administration tas bort. En utredning i syfte att få bort onödig administration behöver därför snarast göras.

Patrik Jönsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-20 Granskad: 2018-11-20 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)