Ta bort förmånsbeskattning av parkeringsplatser i anslutning till arbetsplatser

Motion 2018/19:1833 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta bort förmånsbeskattning av parkeringsplatser i anslutning till arbetsplatser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förändringar och hårdare tolkning av skattelagstiftningen har medfört att många anställda förmånsbeskattas för fri parkering i anslutning till sin arbetsplats. Ibland trots att det i övrigt på samma ort inte tas ut några parkeringsavgifter.

Förmånsbeskattningen medför antingen att de anställda tvingas betala för parkering på jobbet eller att man förmånsbeskattas för fri parkering. Detta slår hårdast mot de som måste pendla med bil till jobbet i brist på kollektivtrafik eller för att de arbetar obekväm arbetstid, exempelvis nattarbete inom vård, omsorg, räddningstjänst eller processindu­stri.

Förmånsbeskattningen av parkeringsplats på jobbet är extremt orättvis mot dem som redan drabbas hårt av höga kostnader för bilpendling. Förmånsbeskattningen av fri parkering bör därför avskaffas, i vart fall på orter där det annars råder gratis parkering i övrigt.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)