System för skrotning av mopeder

Motion 2021/22:1348 av Gustaf Lantz (S)

av Gustaf Lantz (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att införa ett regelverk för skrotning av mopeder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trots att EU-mopeder är registrerade i Transportstyrelsens fordonsregister saknas ett regelverk för skrotning för dessa.

Förutom att avsaknaden av en rutin för skrotning vållar praktiska problem för den som har en uttjänt moped innebär nuvarande ordning även påtagliga miljörisker. Det är hög tid att motverka att mopeder dumpas i naturen, eller på annat sätt tas om hand på ett för miljön skadligt sätt.

Ett regelverk för skrotning är mer trängande för mopeder än för motorcyklar då de ekonomiska incitamenten att självmant ta hand om mopeders reservdelar är lägre.

Gustaf Lantz (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)