Sysselsättningsgraden för handikappade och äldre

Motion 2010/11:A226 av Helén Pettersson i Umeå och Isak From (S)

av Helén Pettersson i Umeå och Isak From (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att bereda arbetshandikappade och äldre arbetstagare sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden.

Motivering

Fler behövs i arbete för att vi ska kunna garantera en god välfärd även i framtiden. De allra flesta människor kan och önskar arbeta; däremot har människor olika förutsättningar till det. Möjligheten till arbete ska finnas för alla medborgare i arbetsför ålder. Fysiska och psykiska sjukdomar utgör funktionshinder så länge som arbetslivet inte anpassas efter olika människors förutsättningar.

Med tekniska hjälpmedel, ekonomiskt stöd och anpassade krav och arbetstider kan de allra flesta bidra till sin egen och andras försörjning. Arbetslivet kan inte bara reserveras för dem som kan bidra till produktionen till hundra procent.

Ansvaret för ett väl anpassat arbetsliv för alla vilar på oss alla. Staten och kommunerna kan tillsammans med arbetsmarknadens parter göra betydligt mer än i dag. För att klara detta är den glömda lagen, främjandelagen, ett viktigt instrument. Därför är det angeläget att Arbetsförmedlingen tillämpar 8–13 §§ främjandelagen i syfte att bereda arbetshandikappade och äldre arbetstagare sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden.

Stockholm den 20 oktober 2010

Helén Pettersson i Umeå (S)

Isak From (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)