Syntest vid förnyelse av körkort

Motion 2016/17:660 av Christina Örnebjär och Lars Tysklind (båda L)

av Christina Örnebjär och Lars Tysklind (båda L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på syntest vid förnyelse av körkort och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetet med att göra vägarna säkrare pågår ständigt och när nollvisionen om noll döda och svårt skadade i trafiken infördes 1997 såg man till en början stora framsteg. Mellan 1997 och år 2010 mer än halverades antalet döda från 541 till 266. Därefter har utvecklingen i stort sett stått stilla. 2015 dog 260 människor, i stort sett lika många som år 2010. Statistik från Transportstyrelsen visar att under första halvåret år 2016 ökade antalet dödsoffer i trafiken med 17 personer till totalt 122.

Det är i dag väl underbyggt i vetenskapliga undersökningar att vår syn försämras med åldern. Ändå är det enda tillfälle en bilist måste genomgå en synundersökning när han eller hon tar körkort, ofta i sena tonåren. Våra nordiska grannländer ställer alla redan krav på synundersökning i samband med körkortsförnyelse efter en viss ålder. I Sverige finns idag inget sådant krav utan det räcker att man skickar in en blankett. Att införa krav på syntest är en åtgärd som har ett brett stöd bland allmänheten och som har en låg kostnad för den enskilde, cirka 300 kronor för en undersökning vart tionde år.

Förutom att bygga om vägarna är ett steg mot målen för nollvisionen att säkerställa att förarna på våra vägar ser vart de är på väg. Därför bör även vi i Sverige utreda möjligheten att ställa krav på syntest vid förnyelse av körkort. En utredning bör också kunna ge svar på om detta ska ske från och med en viss ålder.

Christina Örnebjär (L)

Lars Tysklind (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)