Synliggöra miljöbilar

Motion 2021/22:1654 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra bokstavsbeteckningarna på registreringsskyltar för att synliggöra miljöbilsinnehav och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa jämförelsenivåer kring utsläpp på besiktningsprotokollet och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skylta laddstationer på samma sätt som för andra drivmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att ställa om transportsektorn och minska utsläppen är en av de viktigaste klimatfrågorna som vi i Sverige har möjlighet att påverka själva. En stor andel av de styrmedel som finns handlar om ekonomiska incitament på olika sätt. Det är självklart viktigt och helt nödvändigt. Det finns dock fler styrmedel att ta i beaktande. En del behöver inte alls kosta lika mycket, men kan ändå ge viktiga signalvärden till bilägare eller potentiella bilköpare.

En viktig sådan signal har införts i Norge. Genom att elbilar får särskilda registreringsskyltar uppmärksammas elbilsägandet betydligt mer än andra bilar.

Samma sak skulle kunna ske i Sverige kring både elbilar (inkl. vätgas) och gasbilar. De klassiska registreringsskyltarna med tre bokstäver följt av ett mellanrum och sedan tre siffror håller ändå på att ta slut. I samband med en övergång till andra typer bör då detta inkluderas. Det är viktigt, exempelvis för att visa på alla de bilar som faktiskt redan finns och att det är fullt möjligt att köra dem i många olika typer av förhållanden. Att dessutom skapa extra stolthet och ge möjlighet för nyfikna att lätt identifiera de bästa miljöbilarna är också en viktig faktor som idag underskattas.

En annan, relativt enkel, sak att införa är att på besiktningsprotokollet visa upp hur mycket koldioxid din bil faktiskt släpper ut i jämförelse med andra bilar av samma årsmodell och i jämförelse med nyare bilar. Det blir ett enkelt sätt att skapa medvetenhet kring den egna bilens utsläpp och ger drivkraft att förbättra vid nästa bilköp. Nog så viktigt för att driva utvecklingen och medvetenheten framåt.

Det har också i debatten framkommit att nya regler när det gäller vägskyltning kraftigt missgynnar laddstationer. Det är inte tillåtet att på samma sätt som skyltningen för klassiska bensinmackar skylta upp att det även finns laddstationer. Det är självklart helt orimligt och samma regler måste gälla alla, oavsett när tillståndet för skyltningen givits. Argumentationen nu är att reglerna blivit striktare sedan tidigare tillstånd givits. Att detta så konsekvent missgynnar laddstationer och i viss mån möjligtvis även gas är helt orimligt. Den skyltningen är självklart viktig och ska snarare uppmuntras än motarbetas. Det är därför rimligt att se över de aktuella förordningarna och möjliggöra för en bättre skyltning av laddstationer.

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)