Sveriges erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

Motion 2021/22:97 av Charlotte Quensel (SD)

av Charlotte Quensel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Staten Israel bildades för andra gången i spåren av tyskarnas utrotning av ungefär 6 miljoner judar under andra världskriget. Jerusalem är för judar den viktigare platsen, både för historiken och av religiösa skäl. Det är även tydligt att staden var viktig för judarna långt innan kristna och muslimer ansåg sig ha rätt till den. Redan år 1000 f.Kr. utsåg kung David Jerusalem till judarnas huvudstad. Romarriket utplånade staden och mycket av det judiska samtidigt som de fördrev judarna ur Israel runt tiden för vår moderna tidräknings begynnelse. Längtan att återvända till Jerusalem och Israel går alltså ända tillbaka till de som överlevde romarnas slakt. Psalmer och böner upprepar judarnas längtan att återvända till Israel och Jerusalem. Staden omnämns hela 669 gånger i den hebreiska bibeln, att jämföras med Koranen som över huvud taget inte nämner Jerusalem.

I december 2017 verkställdes USA:s beslut som togs i kongressen redan 1995, The Jerusalem Embassy Act, vilken stipulerar att Jerusalem varit staten Israels huvudstad sedan år 1950. Eftersom ambassader ska förläggas i huvudstäder fick det till följd att den amerikanska ambassaden har flyttat till Jerusalem. Vi ser idag att fler länder följer USA:s exempel.

Israels motståndare framför ofta att det som ska gälla är FN:s delningsplan för det brittiska Palestinamandatet från 1947 vilket innebar att hela Jerusalem med omnejd skulle betraktas som en internationell zon. Men detta godtogs aldrig av araberna som anföll Israel så snart staten skapades 1948. Araberna fördrev judar ur Östra Jerusalem med resultat att staden delades i Västra och Östra Jerusalem. Vid samma tidpunkt ockuperades Västbanken och Gaza av arabländer. Redan här föll alltså FN:s idé om Jerusalem som en internationell zon.

Vid Knessets första ordinarie möte 1949 beslutade man att Jerusalem är Israels huvudstad. Parlamentet, presidenten, högsta domstolen och departementen samt sociala och kulturella institutioner och myndigheter är alla belägna i Jerusalem.

1967 anföll arabstater återigen Israel i det som kommit att kallas sexdagarskriget. Målet var att utplåna judarnas land. Israel försvarade sig och återtog Västbanken som varit illegalt annekterad av Jordanien sedan 1948. Även Östra Jerusalem återtogs och sedan dess har hela Jerusalem varit huvudstad i Israel.

Jerusalem är idag en helt unik stad i Mellanöstern. Här samsas människor från alla religioner. Israel är dessutom det enda demokratiska landet i hela Mellanöstern. Invånarna har samma rättigheter oavsett religion (och kön). Det är ett av få länder i Mellanöstern där arabiska kvinnor har lika rättigheter och möjligheter som männen i landet. Israel är också det enda landet i Mellanöstern där homosexuella har rätt att ingå äktenskap.

Det finns många skäl att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och därmed flytta den svenska ambassaden från Tel Aviv. Regeringen säger sig vilja ha goda relationer till både Israel och Palestina, men vi har historiskt inte haft en sämre relation med Israel än idag. 2014 erkände Sverige Palestina som stat. Sverige är det land i EU som bidrar med mest pengar till Palestina – svenska skattepengar som många gånger hamnar hos terro­riststämplade organisationer. Pengar som går till hatkampanjer mot Israel, pengar som går till att lära palestinska barn att hata allt med Israel och judar. Det råder knappast något tvivel om att Sverige obalanserat stödjer palestinierna. Givetvis ska Sverige ha goda relationer med såväl Palestina som Israel, och därför bör regeringen få i uppdrag att snarast påbörja ett erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad. Samtidigt bör regeringen flytta ambassaden till Jerusalem.

 

 

Charlotte Quensel (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)