Sveriges ambassad till Jerusalem

Motion 2021/22:94 av Dennis Dioukarev och Eric Palmqvist (båda SD)

av Dennis Dioukarev och Eric Palmqvist (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta Sveriges ambassad till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under 2018 hölls invigningen av USA:s ambassad i Jerusalem efter att USA valt att flytta den från Tel Aviv. Det är ett beslut som egentligen togs 1995 men som inte verkställts förrän 2018. 

Den rödgröna regeringen har strävat efter att positionera sig som en neutral aktör i Mellanöstern, men i praktiken har det gått i motsatt riktning. Genom erkännandet av Palestina och nära kontakter med partier som Fatah uppfattas Sverige nu av omvärlden som ytterst propalestinskt. Därför bör regeringen verka för att på riktigt markera sin uppriktiga neutralitet och därmed flytta den svenska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem.

 

 

Dennis Dioukarev (SD)

Eric Palmqvist (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-22 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)