Sverigedemokraternas bostadspolitik

Motion 2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD)

av Roger Hedlund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2018/19:1120

av Roger Hedlund m.fl. (SD)

Sverigedemokraternas bostadspolitik

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

1 Inledning

2 Så når vi målen

3 Ökad trygghet i förorterna

4 Nationell handlingsplan för otrygga områden

5 Avskaffa ebo-lagen

6 Motverka trångboddhet

7 Skärpta regler för tillfälliga bygglov

8 Avskaffa tidsbegränsade bygglov

9 Avskaffa undantag i pbl för asylboenden

10 Stärk bostadsrättsföreningarna vid kommunala bostadsköp

11 Migranter ska inte ges förtur till bostäder

12 Plan- och bygglagen behöver förenklas och förtydligas

13 Ökad konkurrens på byggmarknaden

14 Obebyggd tomtmark

15 Regional bostadsplanering

16 Bostad- och infrastrukturberedning

17 Prioritera markanvisningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (31)