Sverigedemokraternas biståndspolitik

Motion 2022/23:1749 av Mats Nordberg m.fl. (SD)

av Mats Nordberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2022/23:1749

av Mats Nordberg m.fl. (SD)

Sverigedemokraternas biståndspolitik

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen borde överväga att i biståndet prioritera de minst utvecklade länderna i den mån hjälp har förutsättningar att nå fram och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i sitt arbete bör beakta att öka andelen av svenskt bistånd som går till humanitärt bistånd och flyktinghjälp och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i sitt arbete bör beakta att öka andelen av det svenska biståndet som går till de områden varifrån de stora flyktingströmmarna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (44)