Sverige behöver en tydlig politisk strategi för turismen

Motion 2011/12:N215 av Liselott Hagberg m.fl. (FP)

av Liselott Hagberg m.fl. (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en tydlig politisk strategi för turismen.

Motivering

Turism är en näring som växer. Under 2009 ökade turismens totala omsättning med drygt 6 procent till 251,7 miljarder. Exportvärdet, mätt som utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade med nästan 13 procent till 93,6 miljarder kronor, vilket var mer än det samlade exportvärdet för järn, stål och svenska personbilar tillsammans. Turismen sysselsätter ca 160 000 personer i vårt land.

Regeringen har lyft fram turismen som Sveriges nya basnäring. År 2010 startades Trip.se – Turistnäringens Utvecklingscenter, där en rad privata och offentliga aktörer samverkar, men det räcker inte. Det behövs en tydlig politisk strategi för turismens långsiktiga utveckling. Vårt grannland Norge har arbetat fram en turiststrategi, där sådant som kompetensutveckling, it-mognad, forskning och utveckling lyfts fram som viktiga framgångsfaktorer för turistsektorn – arbetet startade redan 2004.

Näringslivet har arbetat fram en nationell strategi för svensk besöksnäring. Framtida prioriteringar och satsningar för en fortsatt utveckling av turistnäringen är nödvändig, och därför bör regeringen snarast starta ett arbete med utvecklandet av en strategi för turismen. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 29 september 2011

Liselott Hagberg (FP)

Anita Brodén (FP)

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)