Sverige behöver bygga ut elnätet

Motion 2021/22:2712 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en heltäckande plan på hur elnätet behöver byggas ut i landet och hur kapaciteten i näten kan ökas för att klara ökade behov vid en elektrifiering av fordonsflottan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att klara omställningen från ett fossilt samhälle behövs en utökad elektrifiering av våra fordon och vägar. Det för med sig att vi måste ha ett mer robust elnät som klarar av de ökade belastningarna. Idag är bristerna stora och ofta är kapaciteten för låg i elnätet vilket begränsar utbyggnadshastigheten till en mer elektrifierad fordonspark.

Därför måste det tas fram en heltäckande plan på hur elnätet behöver byggas ut i landet och hur kapaciteten i nätet kan ökas för att klara det ökade elbehovet för företag, hushåll och en ökad elektrifiering av fordonsflottan.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)