Svenskt vinter-OS i Östersund och Gävle

Motion 2010/11:Kr205 av Hans Backman (FP)

av Hans Backman (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en svensk delegation som undersöker och stöder förutsättningarna för ansökan om ett svenskt vinter-OS med Östersund som huvudort och med OS-ishockeyturneringen förlagd till Gävle.

Motivering

Sverige har inte förmått att få ett olympiskt spel sedan 1912 – sommarspelen i Stockholm. Nu borde vi för tillväxtens skull i landets norra delar undersöka möjligheterna att anordna ett OS-vinterspel i Sverige med Östersund som huvudort. Ett starkt stöd från staten inför ett ansökningsförfarande skulle kunna nå ända fram till ett vinter-OS i Östersund. Ett samarbete med andra vintersportorter i närheten borde vara möjligt.

Jag tycker därför att det vore mycket positivt att förlägga OS-turneringen i ishockey till den klassiska ishockeystaden Gävle med all sin hockeytradition – tänk bara Brynäs och Gävle Godtemplare – och stadens nya mycket fina Läkerol Arena.

Regeringen bör därför ta initiativ till bildandet av en delegation med företrädare för regering, riksdag, länet Jämtland och Gävleborg med omnejd samt Östersunds kommun och näringslivet i Jämtland och Gävleborg med omnejd. En planering av ett OS ger effekter i infrastruktur under många år och skapar arbetstillfällen samt ger en stor mängd PR i hela världen under uppbyggnadsåren.

Satsningen på ett OS är också en satsning på idrott för ungdom som ger effekter i hela Sverige. Se Carolina Klüft-effekten och tidigare Ingemar Stenmark- och Björn Borg-effekterna i Sverige. Och kom ihåg vad alla våra svenska hockeyhjältar, bl.a. Börje Salming och Peter Forsberg, har betytt för ishockeyn!

Tillväxt i kronor och positiv påverkan bland ungdomar till att börja idrotta i större utsträckning är med säkerhet effekterna av olympiska vinterspel i Sverige. Det svenska näringslivet tjänar också på ett OS. Ett OS i Östersund med ishockeyturneringen förlagd i Gävle ger oss chansen till dessa positiva effekter.

Stockholm den 11 oktober 2010

Hans Backman (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)