Svenskt rockarkiv

Motion 2012/13:Kr222 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Svenskt rockarkiv.

Motivering

År 1993 bildades den ideella organisationen Svenskt rockarkiv då fyra statliga institutioner inom musikområdet undertecknade ”Dags att rädda rocken!”. Efter att under de första 10 åren ha funnits i Stockholm flyttades arkivet 2003 till Hultsfred, och sedan flytten har samlingen ökat från 10 000 till 250 000 objekt inom allt som har med svensk populärmusik att göra.

Svenskt rockarkivs huvuduppgift är att samla in och dokumentera befintligt material. Skivbolagens och musikförlagens arkiv har börjat kartläggas. I framtiden bör även andra arkiv och samlingar kartläggas genom dokumentation, intervjuer, insamlingar och så vidare för att slutligen tillgängliggöras för allmänheten.

Redan idag är Svenskt rockarkiv öppet för forskare och besökare; bland annat har Linnéuniversitetet sitt program ”Music & Event Management” förlagt till Hultsfred av denna anledning. Ett utställningsrum uppdateras med nya utställningar månatligen. Planer finns på att bygga ut Svenskt rockarkiv med målsättningen att bli det första upplevelsebaserade besöksmålet i Sverige för svensk rock- och popmusik.

Med dagens teknik finns inga gränser för vad som kan upplevas. Regeringen bör därför se över möjligheten att göra Svenskt rockarkiv till ett interaktivt upplevelsehus.

Stockholm den 11 september 2012

Jan R Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)