Svenskt kött och svenska livsmedel i riksdagens restauranger

Motion 2022/23:1990 av Malin Larsson m.fl. (S)

av Malin Larsson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ursprungsmärkning av kött i riksdagens samtliga restauranger samt vidta åtgärder som kommer att leda till att andelen svenskt kött och livsmedel som serveras i riksdagens restauranger ökar och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Livsmedelsproduktionen i Sverige har förutsättningar att bidra till ökad sysselsättning och tillväxt. Det ger jobb på landsbygden samtidigt som det stärker den hållbara utvecklingen och producerar mat av bra kvalitet med höga miljö- och djurskyddskrav. Svensk mat har hög kvalitet och skapar mindre påverkan på miljön än i många andra länder. Vi ska värna och utveckla våra mervärden – de är en konkurrensfördel för Sverige.

Köttkonsumtionen har totalt sett minskat de senaste åren, men andelen sålt svenskt kött har ökat. Det är i matbutikerna och de offentliga köken som andelen svenskt kött ökat. I våra matvarubutiker finns den tydliga ”Svensk-märkningen” och konsumenten kan enkelt göra medvetna val när de köper kött. Vi vill också se mer svenskt kött på restaurangerna. Idag är endast ungefär 20 procent av köttet på svenska restauranger svenskt, trots att svenska djur föds upp på ett hållbart och klimatsmart sätt med minimal antibiotikaanvändning.

Vi förutsatte att det bara serverades svenskt kött i samtliga restauranger i Sveriges riksdag. Tyvärr visade det sig inte vara så. När vi skulle beställa en rätt med lammkött så framkom det att köttet var från Nya Zeeland och vi fick välja en annan rätt.

Det svenska köttet kommer med många fina mervärden, till exempel god djuromsorg och friska djur utan behov av antibiotika. Det är ett hållbart producerat kött, där alla delar på djuren tas tillvara, vilket bland annat ger låg klimatpåverkan. Det svenska fodret bidrar i allra högsta grad till de svenska mervärdena. Det odlas oftast på den egna gården eller hos en granne i närområdet.

Självklart ska det så långt det är möjligt serveras svenskt kött på restaurangerna i Sveriges riksdag. Att inte erbjuda svenskt kött på lunch- och middagstallrikarna eller att inte servera svenskt kött när vi har svenska och utländska gäster på besök är ytterst generande.

Den socialdemokratiska regeringen skickade tidigare i år in en anmälan till EU-kommissionen om att ursprungsmärka kött på restauranger, kaféer och liknande. Detta är en fråga som Sverige drivit länge och här borde riksdagen gå före i väntan på det beslut som ska gälla för alla restauranger. Därav anser vi också att det ska finnas en tydlig ursprungsmärkning på köttet som serveras i riksdagens restauranger.

Genom att ställa tydliga och höga krav på djurhållning, restriktiv antibiotikaanvändning, transporttider med mera kan vi försäkra oss om att andelen svenskt kött ökar och att vi därmed stöttar vi de svenska bönderna och den svenska livsmedelsproduktionen. Målet med den svenska livsmedelsstrategin, som vi beslutat om i riksdagen, är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås och det skapas en hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet. Då ska vi som beslutat om detta också vara med och bidra och prioritera våra svenska bönder.

Vi är också i en allvarlig situation nu med krig i vårt närområde och tidigare år har vi drabbats av torka. Detta har gjort att vi nu bygger upp en beredskap i landet och då är våra bönder och vår livsmedelsförsörjning oerhört viktig, att vi ökar vår försörjningsgrad. Svensk livsmedelsproduktion ska öka, ett starkt svenskt jordbruk tryggar livsmedelsförsörjningen och ger fler jobb på landsbygden.

 

 

Malin Larsson (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

Joakim Järrebring (S)

Sofia Skönnbrink (S)

Tomas Kronståhl (S)

Jytte Guteland (S)

Johan Löfstrand (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)