Svenska statens innehav i SAS

Motion 2021/22:2440 av Ida Drougge (M)

av Ida Drougge (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sälja svenska statens innehav i SAS och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska staten är via SAS Group en betydande ägare av flygbolaget SAS. Flyg­marknaden utgör förvisso en viktig infrastruktur för Sverige, för att tillhandahålla resmöjligheter både inrikes och till och från Sverige, och för vår konkurrenskraft i ett så vidsträckt handelsberoende land i utkanten av Europa.

Flygmarknaden har dock utvecklats kraftigt sedan SAS grundande och är idag en globalt konkurrensutsatt marknad. Flertalet andra flygbolag agerar på samma marknad och därav minskar behovet av att en statligt finansierad aktör befinner sig på marknaden. Då statliga bolag per automatik agerar marknadsstörande finns det därför anledning att avyttra verksamheten till privata ägare.

Det viktigaste skälet till en försäljning av SAS är dock det faktum att flygtrafik är en kraftigt reglerad marknad, där staten fyller en viktig kontrollfunktion, och det är därmed inte rimligt att man agerar som aktör på samma marknad som man övervakar.

Riksdagen bör därför tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sälja svenska statens innehav i SAS.

Ida Drougge (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)