Svenska språkets ställning i Regeringskansliet

Motion 2010/11:K350 av Leif Pagrotsky (S)

av Leif Pagrotsky (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svenska språkets ställning i Regeringskansliet.

Motivering

Det har nu gått flera år sedan det blev lag i Sverige att svenska skall vara det språk som skall användas av våra myndigheter. Likafullt har Regeringskansliet fortfarande e-postadresser på engelska.

Det är viktigt att regeringen och i synnerhet Kulturdepartementet som högst ansvarig vårdare av det svenska språkets ställning föregår med gott exempel när det gäller att använda svenska språket. Därför är det inte acceptabelt att Statsrådsberedningen heter primeminister.ministry.se och att Kulturdepartementet inte kan ta emot någon e-post om den inte är adresserad till culture.ministry.se. Detta är inte bara olämpligt, det är också i uppenbar strid med den lag om svenska språket som en helt enig riksdag beslutat om.

Regeringen bör ändra på denna ordning och använda svenska språket i sina e-postadresser och det bör ske utan dröjsmål. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 26 oktober 2010

Leif Pagrotsky (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)