Svensk rymdpolicy

Motion 2008/09:N352 av Betty Malmberg och Yvonne Andersson (m, kd)

av Betty Malmberg och Yvonne Andersson (m, kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att formulera en tydlig svensk rymdpolicy.

Motivering

I förhållande till sin storlek har Sverige en omfattande och framgångsrik rymdverksamhet, d.v.s. forskning i och om rymden, rymdteknisk utveckling och en kommersiell rymdindustri. Vi är också medlemmar i det europeiska rymdsamarbetet genom European Space Agency, ESA. Staten har hittills satsat drygt 700 miljoner kronor per år på rymdverksamhet och det europeiska samarbetet inom ESA dominerar dessa utgifter.

Svenska rymdföretag och rymdforskare åtnjuter stor internationell respekt, ett resultat av innovativa satsningar på djärva forsknings- och teknikprojekt. De banbrytande svenska forskningssatelliterna Viking (rymdfysik) och Odin (astronomi och klimatforskning) som sändes upp 1986 respektive 2001 brukar framhållas som extremt kostnadseffektiva och innovativa i internationell jämförelse, d.v.s. de tillhandahåller mycket forskning per spenderad krona.

Sverige är också pionjär inom kommersiell satellitdistribuerad TV med satelliten Tele-X och dess efterföljare Sirius 1–4.

Dessa framgångar har lett till en livskraftig rymdindustri med stor andel kommersiella kunder runt om i världen. Men också att framgångsrika affärer uppstått kring raketbasen Esrange i Kiruna. Rymdverksamheten är också en viktig inspirationskälla för att locka unga att studera naturvetenskap och teknik.

Den ställning som svensk rymdverksamhet på så sätt uppnått hotas om vi inte tydligt återknyter till de verktyg som gjort den möjlig, d.v.s. svenskledda utvecklingsprojekt som positionerar oss i Europa och i världen samt en stark samverkan mellan rymdforskning och rymdteknik. Det ger full effekt av de satsade offentliga medlen på de kommersiella och vetenskapliga arenorna.

Det europeiska rymdsamarbetet går nu in i en ny fas. Det finns därför skäl för regeringen att formulera en tydlig svensk rymdpolicy.

Stockholm den 2 oktober 2008

Betty Malmberg (m)

Yvonne Andersson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)