Svensk imamutbildning

Motion 2007/08:Ub282 av Luciano Astudillo (s)

av Luciano Astudillo (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en imamutbildning på högskolenivå.

Motivering

Islam måste ges förutsättningar att bli en del av det svenska, istället för något som stämplas som annorlunda och konstigt. Sverige behöver ge islam förutsättningar att bli en lika svensk företeelse som köttbullar, pizza och kebab. Svenska muslimer kan bli svenskar på riktigt först när deras religionstill­hörighet är en naturlig del av den svenska kulturen. Risken är annars att vi skapar en tudelning av samhället – mellan muslimer och icke-muslimer – en tudelning som med största sannolikhet leder till utanförskap, segregation och diskriminering.

Det finns olika sätt att ge islam förutsättningar att bli svenskt. En sådan är möjligheten att praktisera islam i öppna, ljusa och riktiga moskéer, och inte som idag när flera så kallade moskéer utgörs av mörka, kalla och fallfärdiga källarutrymmen. En annan sådan förutsättning är att möjliggöra en teologisk imamutbildning på högskolenivå.

En imam är en lärd person inom islam som leder bönen, ger familjerådgivning, medlar vid konflikter eller ger andliga råd till dem som vill ha vägledning i vardagen. En imam spelar med andra ord en viktig roll i praktiserande muslimers vardag. Idag är det vanligt att muslimska församlingar är tvungna att inskeppa hit en imam från ursprungslandet. Denna imam saknar ofta kunskap i såväl det svenska språket som om det svenska samhället. Man kan ifrågasätta relevansen av den vägledning som en sådan imam kan ge till de svenska muslimer som eftersöker den. I synnerhet vittnar många unga muslimer om att de har svårt att känna förtroende för många av de imamer som idag verkar i församlingarna. Dessa unga svenskar behöver diskutera teologiska och vardagliga frågor med någon som förstår deras värld.

Med det mångreligiösa samhälle Sverige nu har blivit är det dags att ta nästa naturliga steg. Låt oss göra det möjligt även för islam att bli svenskt på samma sätt som kristendomen blev svensk en gång i tiden. I en modern demokratisk stat finns det plats för flera religioner. Det är dags att också låta islam målas i gult och blått.

Stockholm den 28 september 2007

Luciano Astudillo (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)