Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Surrogatmödraskap

Motion 2007/08:So543 av Birgitta Ohlsson och Barbro Westerholm (fp)

av Birgitta Ohlsson och Barbro Westerholm (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör tillsättas en statlig utredning om surrogatmödraskap.

Motivering

I flera länder, t.ex. USA, Storbritannien och Finland, är det tillåtet med s.k. surrogatföräldraskap, dvs. att en kvinna tar emot ett befruktat ägg och föder ett barn åt ett annat par. För många bögpar har det varit en möjlighet att bli biologiska föräldrar genom sperma från den ena mannen samt ett ägg från en äggdonator. Givetvis kan samma möjlighet också komma i fråga för heterosexuella par, t.ex. då kvinnan har befruktningsbara ägg, men saknar fungerande livmoder. I Sverige har surrogatföräldraskap hittills avvisats med etiska skäl. Trots detta ser vi att detta tillåts och fungerar i andra länder. Ofta tillåts bara surrogatföräldraskap i vissa situationer. Exempelvis finns det i många länder starka begränsningar vad gäller ekonomisk ersättning till den som är surrogatförälder. Frågan är komplicerad och rymmer många etiska ställningstaganden. Det är därför rimligt att frågan studeras närmare och utreds i lämpligt sammanhang. Principen om barns bästa måste då vara vägledande.

Stockholm den 5 oktober 2007

Birgitta Ohlsson (fp)

Barbro Westerholm (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)