Studenter som har barn

Motion 2010/11:Ub365 av Marta Obminska (M)

av Marta Obminska (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av villkoren för studenter som har barn.

Motivering

Vår befolkning lever allt längre och blir allt friskare samtidigt som de yngre väntar allt längre med att börja arbeta. Enligt Regeringskansliet har etableringsåldern för unga (åldern vid vilken 75 procent av befolkningen är sysselsatt) ökat från 20 år till 28 år mellan åren 1990 till 2005. Om enbart några decennier kommer sannolikt arbetskraftsbrist att vara ett större problem än arbetslöshet.

Många av de människorna som väljer att läsa vidare på högskolor och universitet börjar med att ta något ”sabbatsår”. Efter generellt sett några års studier vill de ofta arbeta ett tag för att etablera sig på arbetsmarknaden samt höja sin lön och därmed föräldrapenning innan de skaffar barn. Den höga etableringsåldern rimmar illa med den framtida efterfrågan på arbetskraft.

Att vara student och förälder är många gånger inte lätt. Livet består av tentor, ofta ansträngd ekonomi och att som förälder ansvara inte bara för sig själv. Särskilt kritiskt blir det exempelvis om barnet blir sjukt på tentadagen eller pengarna inte räcker hela månaden. Samtidigt är det angeläget av både demografiska och medmänskliga skäl att göra det lättare att kombinera först studier och sedan arbetsliv med föräldraskap.

Jag anser att regeringen bör göra en översyn av villkoren för studenter som har barn och att dessa bör förbättras. Det bör bli lättare att vara mamma eller pappa och student.

Stockholm den 25 oktober 2010

Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)