Strategiska hamnar

Motion 2009/10:T366 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nödvändigheten att peka ut strategiska hamnar.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nödvändigheten att peka ut strategiska kombiterminaler.

Motivering

I dag finns drygt 50 aktiva hamnar i Sverige och sjöfarten fortsätter att växa och utvecklas som näring. Under de senaste åren har svenska rederier flaggat hem ett stort antal fartyg och idag kan vi konstatera att den svenska flottan är bland de säkraste och miljövänligaste i världen.

Men konkurrensen till sjöss är hård och ständiga krav på ett arbete med moderna och smarta logistiklösningar är viktiga.

Regeringen har till en myndigheten för tillväxtanalys gett ett uppdrag att granska sjöfartens förutsättningar som kommersiell näring. Det s.k. maritima klustret, som omfattar såväl rederinäring som hamnar, skeppsmäklare och leverantörer, ska analyseras ur ett näringspolitiskt perspektiv. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2010 och ge större kunskaper om hur den svenska sjöfartsnäringen ska kunna utvecklas som en del av EU:s sjöfartsstrategi.

Den tidigare socialdemokratiska regeringen presenterade i propositionen ”Moderna transporter” en ny hamnstrategi och ett behov att knyta samman de olika transportslagen via ett antal strategiska kombiterminaler.

Det arbetet måste nu fullföljas då utredaren Birgersson i oktober 2007 har lämnat sitt förslag om strategiska hamnregioner till regeringen. Redan idag finns ett utvecklat samarbete mellan Göteborgs och Gävles hamnar. Göteborg är norra Europas största hamn och en viktig logistikpunkt, inte bara för Sverige, utan också för Norge. Göteborg är också den enda svenska hamn som är godkänd av USA som direkthamn.

I Östersjön växer nu handeln mellan länderna i snabb takt. Tack vare EU:s utvidgning är Östersjön med sitt innehav en ny stor handelsmarknad för svenska företag. Trots en god tillväxt i vårt närområde är det ändå handeln med länder som ligger längst bort som växer allra snabbast.

Genom samarbetet mellan hamnarna i Göteborg och Gävle lastas gods från hamnen i Göteborg till järnväg för att lotsas genom vårt land och ut till Gävle hamn för att fortsätta mot Baltikum. Moderna och effektiva logistiklösningar är avgörande för den framtida svenska sjöfarten. Samtidigt är investeringar i infrastrukturen så som kombiterminaler dyrt och förutsätter samarbete mellan lokala och nationella, privata och offentliga aktörer.

Stockholm den 1 oktober 2009

Sinikka Bohlin (s)

Per Svedberg (s)

Raimo Pärssinen (s)

Roland Bäckman (s)

Åsa Lindestam (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)