Strategi för inlemmande av Taiwan i internationella organisationer

Motion 2021/22:69 av Björn Söder (SD)

av Björn Söder (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ta fram en strategi för hur man kan arbeta för att inlemma Taiwan i olika internationella organisationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges regering har tidigare uttalat att både Sverige och EU har ett intresse av att Taiwan deltar i internationella organisationer. Det är givetvis mycket välkommet att regeringen har denna ståndpunkt.

Att Taiwan kan delta i olika internationella organisationer bidrar positivt och meningsfullt på olika sätt och det finns åtskilliga arenor att arbeta på för att få med landet i internationella organisationer.

Tyvärr verkar regeringen, oaktat sin inställning, inte ha en klar strategi för hur man skall verka för att Taiwan kan ta plats i sådana internationella organisationer. I tidigare svar på frågor kring detta har utrikesministern bara svarat att ”regeringen kommer att fortsätta att stödja Taiwans möjlighet att delta i internationella organisationer”, men inte på vilket sätt.

Av denna anledning anser jag att den svenska regeringen bör ta fram en tydlig strategi för hur man tänker arbeta för att inlemma Taiwan i olika internationella organisationer.

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-21 Granskad: 2021-09-22 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)