Strategi för att säkerställa tillgång till bränsle för historiska fordon

Motion 2021/22:165 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en strategi för att säkerställa tillgång till bränsle för historiska fordon och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Omställningen av fordonsflottan går snabbt och andelen elbilar som säljs ökar. Parallellt med detta tas nya bränslen fram för befintliga fordon med förbränningsmotor. Det handlar både om biobränslen, reduktionsplikt med tillförsel av ökad andel biobränslen i befintliga bränslen, gasdrift mm.

I takt med att dagens bensin och diesel fasas ut uppstår dock problem för äldre his­toriska fordon som inte kan köras på nya varianter av bränslen. Om vi menar allvar med att det rullande kulturarvet har ett stort värde måste också dessa fordon gå att använda. Visserligen körs de oftast inte så många mil om året, men likväl krävs fungerande bränslen.

Det behövs en strategi för att trygga den långsiktiga bränsleförsörjningen för histo­riska fordon, vilket riksdagen bör ge regeringen tillkänna. 

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)