Strängare straff för sexualbrott mot barn

Motion 2014/15:2319 av Sofia Damm (KD)

av Sofia Damm (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av om böter ska förekomma i straffskalor för sexualbrott mot barn.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över straffsatserna för sexualbrott mot barn i syfte att skärpa straffen.

Motivering

I dag döms många till bötesstraff för sexualbrott riktade mot barn. Straffen står inte i proportion till de allvarliga brott det handlar om, vilket även FN har konstaterat.

Enligt Ecpat är böter fortfarande en vanlig påföljd vid följande brott:

BrB, 6 kap, § 8 – sexuell posering, böter eller fängelse i högst två år.

BrB, 6 kap, § 9 – köp av sexuell handling av barn, böter eller fängelse i högst två år.

BrB, 6 kap, § 10 – sexuellt ofredande, böter eller fängelse i högst två år.

BrB, 6 kap, § 10 a – kontakt med barn i sexuellt syfte, böter eller fängelse i högst ett år.

BrB, 16 kap, § 10 a – barnpornografi ringa brott, böter eller fängelse i högst sex månader.

Jag anser därför att minimistraffen för sexualbrott mot barn ska höjas, och att en översyn görs om böter över huvud taget ska finnas med i straffskalan.

Polisen uppger också att det ofta handlar om mycket stora resurser för att utreda dessa brott och när det handlar om bötesbrott har de svårt att få tillgång till alla de redskap som de skulle få, som exempelvis hemliga tvångsmedel, om dessa brott hade högre straff. Även detta visar att en översyn är angelägen. En skärpning av straffen skulle innebära att brotten ges högre prioritet.

.

Sofia Damm (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)