Strandskydd

Motion 2007/08:MJ280 av Anna Lilliehöök (m)

av Anna Lilliehöök (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om strandskyddet.

Motivering

Sverige har en lång kust, många öar och många sjöar. Ett hem nära vatten är en dröm för många. Det förblir emellertid just bara en dröm eftersom det finns regler som omöjliggör att fler kan bosätta sig nära våra vatten. Detta gäller även i delar av landet som riskerar att avfolkas och där en bra boendemiljö kan vara det avgörande för att få fler boende.

Vi har lagregler om generellt strandskydd som inte tar hänsyn till lokala förhållanden utom i mycket begränsade fall. Genom kommuner och läns­styrelser skulle behovet av strandskydd med utgångspunkt från lokala förhållanden kunna kartläggas. Utifrån en sådan kartläggning skulle strandskyddet sedan kunna anpassas till att gälla där det verkligen behövs och där det kan ges en klar motivering.

Drömmen om ett sjönära boende skulle kunna förverkligas för många fler svenskar med en sådan översyn av lagreglerna om strandskydd.

Stockholm den 1 oktober 2007

Anna Lilliehöök (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)