Strandskydd som skapar utveckling

Motion 2018/19:2407 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C)

av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra strandskyddet så att kommunernas, företagens, lantbrukens och olika verksamheters möjligheter att utvecklas stärks och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många kommuner, företag, lantbruk och enskilda vittnar om att möjligheterna till utveckling begränsas på grund av ett stelbent strandskydd. Att värna viktiga strand­miljöer, allemansrätten och människors tillgång till naturen är för oss en självklarhet, men det måste också finnas en avvägning mellan bevarande och utveckling. Därför vill vi se ett strandskydd som ger kommunen större inflytande att bestämma över vilka strandområden som ska bevaras och vilka som kan bebyggas och användas för olika ändamål. Perspektivet i strandskyddslagstiftningen bör ändras för att öka det lokala-kommunala inflytandet.

Behov av bostäder, utveckling, jobb och verksamheter måste ges en större roll i bedömningar av begränsningar i strandskyddet. Det ska vara möjligt att bygga och bedriva verksamhet även strandnära och tex möjliggöra för fler områden att pekas ut som LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Vi vill dessutom att länsstyrelsens överprövningsmöjlighet tas bort vad gäller kommunala bygglov.

Eskil Erlandsson (C)

Per Lodenius (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)