Strålning från telefoner

Motion 2001/02:MJ399 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motion­en anförs om införande av krav på mätning av och skyldighet att upplysa om mobiltelefoners och sladdlösa telefoners strålningsdoser.

Motivering

Larmrapporter om att radiostrålning från mobiltelefoner kan orsaka nervskador, cellförändringar och cancer har duggat tätt de senaste åren. Men resultaten är omtvistade.

Försök har visat att det finns en koppling mellan strålning från mobiltelefoner och biologiska effekter. Bland annat tyder resultaten på att balansen mellan viktiga joner och enzymer i cellerna kan rubbas och att elektromagnet­iska fält underlättar bildandet av så kallade fria radikaler, kraftfulla oxidanter som kan förstöra cellernas funktioner.

Undersökningar som bland annat genomförts i Sverige visar att mobiltelefonanvändare känner av huvudvärk, koncentrationssvårigheter, sömnrubbningar och trötthet som de förknippar med användningen av mobiltelefoner. Lägg härtill att själva användandet ökar såväl i omfattning som frekvens och går allt längre ner i åldrarna.

Sladdlösa telefoners eventuella strålningsrisk finns ännu sämre dokumenterad och denna bör definitivt inkluderas i mätningarna.

Det bör enligt vår mening införas mätningar på mobiltelefoners och sladdlösa telefoners strålningsvärden, och det bör införas en lagstadgad maxgräns för hur mycket telefonerna får stråla. Telefonerna bör sedan märkas så att det syns hur mycket de strålar, och försäljare och producenter bör ha en skyldighet att informera om strålningen från telefonerna. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Stockholm den 3 oktober 2001

Tasso Stafilidis (v)

Charlotta L Bjälkebring (v)

Sven-Erik Sjöstrand (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)