Straffskärpningar

Motion 2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Motion till riksdagen

2015/16:2834

av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Straffskärpningar

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

1.Riktiga livstidsstraff

2.Kraftiga straffskärpningar för bl.a. våldsbrott

2.1 Generella straffskärpningar

2.2 Straffskärpning för misshandel av gravida

3.Borttagande av straffrabatter

3.1 Ta bort straffrabatten för de över 18 år

3.2 Möjlighet att döma unga gärningsmän som vuxna

3.3 Sänkt straffmyndighetsålder

3.4 Ta bort den automatiska villkorliga frigivningen

3.5. Ingen straffrabatt vid otillåten utredning

3.6. Åtgärder vid flerfaldig brottslighet

4.Utvisning av kriminella utlänningar

4.1 Skärpning av lagstiftningen

4.2 Inte sänkta straff vid utvisning

5.Åtgärder mot illegala vapen

5.1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-07 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)