Straffsanktioner vid umgängessabotage

Motion 2012/13:C402 av Jan Ericson och Fredrik Schulte (M)

av Jan Ericson och Fredrik Schulte (M)
M1597

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till straffsanktioner vid umgängessabotage.

Motivering

I flera länder, som Brasilien och USA, finns lagar som gör det straffbart för en förälder att sabotera umgänget mellan barn och den andre föräldern efter en separation. Även Finland arbetar med en lagändring i denna riktning.

Många föräldrar upplever en uppgivenhet när de förvägras umgänge med sina barn på grund av sabotage från den andre föräldern. Det är också uppenbart skadligt för barnen att utsättas för detta när föräldrarna tilldömts gemensam vårdnad eller har umgängesrätt efter en separation.

Det är dags att överväga straffpåföljder för en förälder som ägnar sig åt umgängessabotage.

Stockholm den 3 oktober 2012

Jan Ericson (M)

Fredrik Schulte (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)