Straffavgifter vid försenad trängselavgift

Motion 2018/19:2007 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över nivåerna på förseningsavgifterna för trängselskatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vid försenade inbetalningar av trängselskatten uppstår förseningsavgifter på 500 kronor. Det betyder att förseningsavgifter kan uppstå som är många hundra procent högre än själva beloppet för trängselskatt som ska betalas. Förseningsavgiften står då inte på något sätt i proportion till trängselavgiften man ska betala, vilket undergräver förtroendet för trängselskattesystemet.

Mot bakgrund av detta bör regeringen överväga att sänka förseningsavgifterna för trängselskatten så att de står i rimlig proportion till trängselavgiften.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)