Större möjlighet för anhöriga att kunna få hjälpa till och bistå äldre och funktionsnedsatta

Motion 2021/22:2682 av Sten Bergheden och Marléne Lund Kopparklint (båda M)

av Sten Bergheden och Marléne Lund Kopparklint (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge anhöriga större möjlighet att hjälpa till att bistå äldre och funktionsnedsatta vid samtal om deras val av boende, mat och övrig hjälp, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det är bra när våra äldre och/eller funktionsnedsatta får välja sitt boende, mat och övrig hjälp själva så långt som verkligen är möjligt. Men det kan bli ett problem om detta skulle missbrukas av biståndsbedömare eller vårdinrättningar. När anhöriga inte får vara med och stötta en äldre eller funktionsnedsatt person i samtal med tjänstemän om hans eller hennes boende, mat eller övrig hjälp kan det innebära att den som behöver hjälp inte fullt ut vågar säga ja eller nej utan istället bara accepterar förslagen och förändringarna rakt av. Den äldre och/eller funktionsnedsatta personen borde alltid få ha full rätt att ta med sig en släkting eller nära vän som stöttar personen i hans eller hennes olika val. 

Lika självklart som att alla ska få välja själva lika självklart måste det vara att en äldre och/eller funktionsnedsatt person har rätt att ta med sig en anhörig eller vän till samtalen om sina framtida vägval.

Sten Bergheden (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)