Stoppande av sprututbytesverksamheten

Motion 2005/06:So212 av Maud Ekendahl och Jeppe Johnsson (m)

av Maud Ekendahl och Jeppe Johnsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att upphöra med sprututbytesverksamheten för narkomaner.

Motivering

Det är helt ofattbart att sprututbytesverksamheten i Lund och Malmö kunnat få pågå under så många år utan vetenskaplig utvärdering från Socialstyrelsens sida. Verksamheten anses numera permanent.

Med rena sprutor till narkotikamissbrukare får missbrukaren möjlighet att fortsätta sitt missbruk och att bryta mot lagen. Injektionssprutan är det verktyg som används vid narkotikainförsel och därmed förser missbrukaren med det redskap som behövs för att kunna fortsätta sitt missbruk. Man bör ha i åtanke att konsumtion av narkotika är en illegal verksamhet. Hur kan sittande regering stå bakom denna verksamhet som gick ut så kraftfullt med Handlingsplan mot narkotika våren 2002 samt tillsatte en drogsamordnare?

Rena sprutor till narkomaner har blivit ett steg på vägen att kapitulera inför det ökande narkotikamissbruket. Så uppfattas regeringens ställningstagande! Därför är det angeläget att omgående upphöra helt och hållet med sprututbytesverksamheten.

Stockholm den 13 september 2005

Maud Ekendahl (m)

Jeppe Johnsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)