Stoppa de illegala gatuspelen

Motion 2012/13:Kr220 av Johan Pehrson (FP)

av Johan Pehrson (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av skärpt lagstiftning mot illegala spel.

Motivering

Den illegala spelmarknaden omsätter miljardbelopp. Lotteriinspektionen uppskattar att det finns upp till 3 000 illegala spelautomater i Sverige – varav omsättningen per automat uppskattas vara cirka en miljon kronor. Det är viktigt att regleringen om spel är ändamålsenlig och långsiktigt hållbar. Därför måste reglerna skärpas om det visar sig att dessa är tandlösa i praktiken.

Illegalt spelande sker dagligen, men det sker inte enbart i form av illegala spelautomater. Ligor eller andra grupper av personer lurar pengar av människor, framförallt turister, genom bedrägerier i form av gatuspel. Allra mest tydligt är detta under det ljusa halvåret i Stockholm. De kriminella arbetar med välgenomtänkta strategier i lag, där några av förövarna låtsas vara turister för att visa att man kan vinna pengar, medan några andra står och övervakar att polisen inte närmar sig. Men den reella chansen att vinna, den är i det närmaste obefintlig. Många har genom åren reagerat på de illegala spelen; både personer som rör sig inne i centrala Stockholm och de näringsidkare som bedriver verksamhet på Drottninggatan. Många är förfärade över att se turister och andra människor luras på pengar. Spelen leder dessutom inte sällan till obehagliga eller rent av hotfulla situationer. Detta motarbetar starkt den trygghet som regeringen arbetar hårt för att bygga upp och förstärka i det svenska samhället.

Polisen har hittills inte kunnat avsätta de tillräckliga personalinsatser som krävs för att råda bot på situationen på landets gator och torg. Läget försvåras också av att de kriminella ligorna är professionella när det gäller kontroll över polisens resurser och spelar därför på tider när poliserna inte kan täcka upp. Polisen har initierat samarbeten med både handlare och väktare för att lättare kunna störa denna illegala verksamhet och gör så gott de kan för att förbättra situationen.

Men det kan också behövas en lagskärpning när det gäller lagen om olagligt spel på gatorna, dvs. brott mot lotterilagen, för att konsekvenserna för denna typ av brottslighet skall bli tydligare. Lagen behöver därför ses över utifrån de förutsättningar som råder idag.

Regeringen gav 2007 en särskild utredare i uppdrag att föreslå en ny spelreglering som ska tillvarata och stärka de sociala skyddsaspekterna och motverka spelberoende, bedrägerier och kriminalitet. Frågan om bland annat sanktioner mot överträdelser mot lotterilagen har således behandlats av Spelutredningen i betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124). Betänkandet har remissbehandlats och bereds ännu i Regeringskansliet.

Det är viktigt att vi skärper lagstiftning kring illegala spel. Dagens reglering är uppenbart otillräcklig. Straffvärdet är för lågt samtidigt som brottsvinsterna för spelarna är för stora för att polisens arbete ska få varaktiga effekter. Riskfaktorn för bedragarna måste bli mer påtaglig. Dessa illegala spelvinster motsvaras de facto krona för krona av förlusterna för lurade och godtrogna människor.

Stockholm den 2 oktober 2012

Johan Pehrson (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)