Stopp för offentliga böneutrop

Motion 2022/23:1813 av Christian Carlsson (KD)

av Christian Carlsson (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över relevant lagstiftning för att kunna stoppa regelbundna och institutionaliserade offentliga böneutrop och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Religionsfriheten är en rättighet som tillkommer alla människor och ska därför vara grundlagsfäst. Rätten till religionsfrihet får däremot inte begränsa andras rätt till frihet, och religionsfriheten ger oss även rätten att inte ha en religiös tro. Människor i Sverige ska därför inte ofrivilligt behöva höra regelbundna böneutrop när man vistas hemma, eller ute i sitt eget bostadsområde. Man ska kunna välja att avstå från att återkommande mötas av den sortens religiösa trosbekännelser och påtryckningar.

 

De institutionaliserade muslimska böneutropen som regelbundet ropas ut över bostadsområden förekommer idag i Fittja, Karlskrona och Växjö. Böneutropen har försvarats med hänvisningar till religionsfriheten, men de allra flesta moskéer i Sverige ansöker inte om offentliga böneutrop. Religionsfriheten är inte ett skäl att tvinga andra människor att lyssna till dessa religiösa proklamationer som driver segregation och banar väg för islamismen i Sverige.

 

Många människor som flytt till Sverige har lämnat sina hemländer för att slippa religiöst förtryck. För dessa människor är muslimska böneutrop inte ett uttryck för tolerans utan för motsatsen.

 

Böneutropet är delvis en kallelse till bön, men till skillnad från exempelvis den svenska traditionen av ljud från klockor, vilket är en självklar del av vårt samhälle, så är det muslimska böneutropet också en trosbekännelse. Böneutropet rymmer bl.a. formuleringen: ”Allah är störst. Det finns ingen gud utom Allah.” Detta ropas ut över hela bostadsområden eller stadsdelar med syfte att visa att folket i staden tillhör en viss religion, dvs. islam.

 

Det här är problematiskt. Det finns en stor risk att svenskar som är kristna, judar eller icke-troende kommer att flytta bort ifrån områden där det regelbundet ropas ut muslimska trosbekännelser i högtalare över bostadsområdet. Tillåter vi att regelbundna och institutionaliserade böneutrop ropas ut över våra bostadsområden, eller hela stadsdelar, så kan vi därför vara säkra på att segregationen i samhället inte bara cementeras, utan också förvärras.

 

Det finns dessvärre gott om krafter i Sverige som inte alls arbetar för integration och samhällsgemenskap. Islamister har separatism, segregation och växande parallellsamhällen som mål för att växa successivt och ta kontroll över område efter område, och stadsdel efter stadsdel.

 

Att sätta stopp för återkommande och institutionaliserade böneutrop från religiösa byggnader är därför inte ett försök att begränsa religionsfriheten. Det handlar istället om att bevara friheten för medborgarna som inte önskar lyssna och om att motverka ett alltmer segregerat samhälle. Mot bakgrund av detta föreslås att Sveriges riksdag ställer sig bakom att se över relevant lagstiftning för att säkerställa möjligheten att kunna stoppa regelbundna och institutionaliserade offentliga böneutrop.

 

 

 

 

Christian Carlsson (KD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)