Stöd vid ofrivillig barnlöshet

Motion 2000/01:So513 av Carin Lundberg och Karl Gustav Abramsson (s)

av Carin Lundberg och Karl Gustav Abramsson (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om de ekonomiska reglerna för behandling vid ofrivillig
barnlöshet.
Stöd vid ofrivillig barnlöshet
Ofrivillig barnlöshet har blivit mer uppmärksammat under senare år, och
som alla vet är det mycket känsligt för dem som drabbas. Det är viktigt att
de drabbade ska känna att de har samhällets stöd. I höstens
budgetproposition har man anslagit medel för adoption och detta var helt
nödvändigt. Vi vet också att det går att behandlas för sin barnlöshet, men
eftersom reglerna är så olika inom  landstingen ställer det till problem för
den enskilde.
Det finns individer som flyttar till de lansting som har fördelaktigare
regler. Enligt de uppgifter som finns kostar en behandling 25.000 kronor. Det
finns landsting som tillhandahåller tre behandlingar. Det finns de som inte
satsar något.
I den tid som vi nu befinner oss i, när allt fler avstår från att skaffa barn
eller enbart skaffar ett eller två gäller det för samhället att ha regler som
underlättar för alla som vill ha barn. Det får inte vara så att man har regler
som gör att man måste bo i en särskild del av landet för att få sin längtan
uppfylld. Därför måste en översyn av nuvarande regler göras i syfte att
underlätta för familjer som vill men inte kan skaffa barn.

Stockholm den 4 oktober 2000
Carin Lundberg (s)
Karl Gustav Abramsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)